logo bijlesthuis

030 - 227 00 61

telefoonnummer bijlesthuis

De oplossing voor (langdurende) docenten uitval!

Bij langer durende uitval van een docent levert Bijlesthuis scholen toegang tot een virtueel klaslokaal waar onze Bijlesthuis docenten uw leerlingen les geven. Wij werken vanuit uw eigen leermethode en passen ons in de meeste gevallen aan het schoolrooster aan.

Meer informatie?

Bel 030 - 227 00 61

Hoe het werkt

Bijlesthuis maakt voor de betreffende leerlingen een eigen leerling account aan. Vanuit dat account logt iedere leerling individueel in in ons virtuele klaslokaal. Tijdens de les zijn er twee personen aanwezig: de vakdocent en een vakassistent.

De lessen die worden gegeven kunnen op diverse manieren worden gegeven. Zo kan een les worden gegeven waarin zelfstandig werken en individuele aandacht met elkaar kunnen worden gecombineerd.

Als uw school er de voorkeur aan geeft dat er een andere lesindeling wordt aangehouden, waarbij het zelfstandig werken gedeelte niet wordt toegepast, dan wordt de les aan uw voorkeur aangepast.

De vakassistent blijft altijd tijdens de les aanwezig om (daar waar nodig) leerlingen die het tempo niet kunnen bijbenen op te vangen en individueel verder te helpen.

Orde in de klas

In onze virtuele klassen heerst altijd orde. De docent heeft de regie en kan leerlingen het woord geven of ontnemen. De docent spreekt en is tijdens de les ook zichtbaar. De leerlingen horen de docent via de geluidsverbinding. Via 'hand opsteken' kunnen leerlingen een beurt krijgen en hun vraag stellen.

Absentieregeling

Via ons lessysteem wordt bijgehouden welke leerlingen wel en welke leerlingen niet aanwezig zijn. De absenties worden aan de school doorgegeven.

Hoogstaande techniek

Bijlesthuis is de uitvinder van online lesgeven in Nederland. In de twaalf jaar dat wij online lesgeven is er door ons een nieuwe standaard ontwikkeld die op eenzame hoogte staat. Onze virtuele klaslokalen zijn bruikbaar op PC's en laptops met alle besturingssystemen en via alle browsers.

Whiteboard

De docent ondersteunt de uitleg via het whiteboard. Dit whiteboard is interactief. De leerlingen zien de uitleg live op het whiteboard en als een leerling van het whiteboard gebruik wil maken dan kan dat (na toestemming van de docent) dat.

Technische support

Bij eerste gebruik van ons virtueel klaslokaal is het raadzaam dat de leerlingen hun geluidsverbinding controleren. Na inlog in onze werkomgeving kunnen de leerlingen de testknop hiervoor indrukken. Het systeem controleert vervolgens de technische instellingen van de PC of laptop. Mocht blijken dat een instelling moet worden aangepast dan staat een technische helpdesk paraat om dit van afstand aan te passen.

Enquête bij de scholieren

Bijlesthuis hecht aan hoge kwaliteit. Wij willen wij van de leerlingen weten wat zij van onze lessen vinden. Daarom laten wij alle scholieren na afloop van iedere les een korte enquête invullen. Hierbij kijken we naar de leservaring, de beoordeling van de docent, de ervaren leskwaliteit. De leerlingenquête is een 100% meting.

We gaan uit van lesvervanging van minimaal 1 week. Als uw school zich voor het eerst bij ons aanmeldt, dan moet u rekening houden met een inwerkperiode van drie werkdagen,, dat is inclusief het evt. creëren van de toegang tot onze werkomgeving vanuit uw eigen mediatheek en inclusief het verwerken van de leerling gegevens van de betreffende klas, het aanmaken van de accounts en het afwerken van de eventuele technische vraagstukken vanuit de leerlingen.

Heeft uw school eenmaal toegang tot onze werkomgeving en is/zijn de virtuele klasloka(a)l(en) aangemaakt, dan kunt u in 24 uur tijd rekenen op lesvervanging.

Uw leerlingen kunnen zowel vanuit huis als vanuit uw mediatheek de lessen volgen. In het laatste geval zal met uw technische afdeling overleg moeten plaatsvinden om de leerlingen toegang tot onze werkomgeving te geven.

Om een virtuele klas aan te maken rekenen wij per klas éénnmalige opstartkosten: € 150,-- excl. BTW.

Per les rekent Bijlesthuis uw school € 45,--. Om een goed begin en een einde te creëren trekken wij 60 minuten voor een les uit.

Over de gegeven lessen wordt geen BTW in rekening gebracht.

Onze virtuele klaslokalen werken op iedere laptop of PC met ieder besturingsssysteem. Iedere browser ondersteunt onze werkomgeving. De leerlingen doen er goed aan een headset op hun PC of laptop aan te sluiten. In principe is iedere headset bruikbaar. Als de leerlingen gezamenlijk vanuit de mediatheek les volgen, dan is uiteraard voldoende bandbreedte een vereiste, het gebruik van een headset is dan verplicht.